[ico]

Trieda 


  

[timeline]
[Trieda 21. storočia]

Priestor, v ktorom učíme, ovplyvňuje to, ako učíme. V spolupráci so slovenskými dizajnérmi a architektmi chceme vytvoriť moderný vzdelávací priestor, ktorý bude rešpektovať aktuálne trendy vo vzdelávaní. Koncept priestoru odprezentujeme verejnosti a ten najlepší zrealizujeme.

Charakteristika triedy 21. storočia:


  • flexibilný priestor s viacerými možnosťami usporiadania nábytku,
  • obsahuje integrované moderné technológie,
  • smeruje k iným formám výučby ako k frontálnemu vyučovaniu,
  • deti aj učitelia sa do nej radi vracajú.

Viac informácií zverejníme pred druhou fázou projektu.