[ico]

Súťaž Kozmix Travel 


Prebieha od mája 2016 do februára 2017 

Súťaž KOZMIX TRAVEL


Pre učiteľov prvého stupňa zapojených do projektu Moja prvá škola sme pripravili veľkú cestovateľskú súťaž Kozmix Travel. Používajte metodiku Moja prvá škola, učte inovatívne, zadávajte úlohy na portáli Kozmix.sk a ste v hre.

[súťaž Kozmix Travel]

Ako sa zapojiť?


Do súťaže Kozmix Travel sa môžu zapojiť učitelia 1. stupňa základnej školy, ktorí

 1. sú zapojení v projekte Moja prvá škola,
  V prípade, ak vaša škola nie je zaregistrovaná do projektu, požiadajte riaditeľa o registráciu svojej školy. Informácie, ako sa registrovať, nájdete na podstránke Registrácia.

 2. sú zaregistrovaní na portáli Kozmix.sk,
  Prístupové údaje na vzdelávací portál Kozmix.sk získate po registrácii do projektu Moja prvá škola.

 3. vytvoria minimálne 10 úloh na portáli Kozmix.sk,
  … pričom každú úlohu bude riešiť minimálne 10 žiakov. Ako tvoriť úlohy, nájdete v nižšie uvedenom návode.

 4. povinnosť vyplniť on-line šablónu na mojaprvaskola.sk bola zrušená, do súťaže Kozmix Travel postupujú automaticky všetci učitelia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Harmonogram súťaže


 1. kolo – 31. mája 2016
 2. kolo – 30. júna 2016
 3. kolo – 30. septembra 2016
 4. kolo – 31. októbra 2016
 5. kolo – 30. novembra 2016
 6. kolo – 31. decembra 2016
 7. kolo – 31. januára 2017
 8. kolo – 28. februára 2017

Ceny v súťaži


 • 8× letecký zájazd do európskych metropol
 • 8× čítačka e-kníh Dibuk Saga
 • 80× poukážka v hodnote 30 eur na nákup na portáli skvelo.sk
 • Skvelé zľavy 15 % a 20 % na nákup na portáli skvelo.sk

Výhry za mesiac FEBRUÁR 2017


 • Letecký zájazd do Rigy vyhrala pani Lenka Reháková zo ZŠ s MŠ v Lieseku.
 • Čítačku Dibuk Saga vyhrala pani Bibiána Kučeravá zo ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch.
 • Kupón v hodnote 30 eur na nákup e-kníh na Skvelo.sk získavajú:
  • Katarína Lepetová, Základná škola Petra Škrabáka, Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín
  • Miroslava Dušeková, Základná škola, I. Krasku 342/1, Trebišov
  • Monika Halušková, Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  • Marta Oslovičová, Základná škola, Komenského 113, Lipany
  • Silvia Markovičová, Základná škola, Papradno 312, Papradno
  • Mária Galková, ZŠ Spoj.šk.sv. J.Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

Výhry za mesiac JANUÁR 2017


 • Letecký zájazd na Maltu vyhrala pani Jana Pallova zo ZŠ vo Vitanovej.
 • Čítačku Dibuk Saga vyhrala pani Lenka Reháková zo ZŠ s MŠ na Staničnej 324 v Lieseku.
 • Kupón v hodnote 30 eur na nákup e-kníh na Skvelo.sk získavajú:
  • Anna Veľochová, Základná škola P.K.H., Družstevná 835, Rimavská Sobota
  • Miroslava Dušeková, Základná škola, I. Krasku 342/1, Trebišov
  • Alena Kubaliaková, Základná škola J. S., Októbrová 16, Valaská
  • Eulália Žáková, Základná škola, Krivá č. 136, Krivá
  • Františka Feckova, ZŠ s MŠ sv.M. Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna
  • Marta Oslovičová, Základná škola, Komenského 113, Lipany
  • Mária Galková, ZŠ Spoj.šk.sv. J.Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
  • Miroslava Slováková, Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa
  • Jana Hatalová, Základná škola, Hermanovská 347/7, Bystré

Výhry za mesiac DECEMBER 2016


 • Letecký zájazd do Lisabonu vyhrala pani Stanislava Romanová zo ZŠ na ul. Ivana Krasku 342/1 v Trebišove.
 • Čítačku Dibuk Saga vyhrala pani Miriam Filipová zo ZŠ na Východnej ul. 9 v Trenčíne.
 • Kupón v hodnote 30 eur na nákup e-kníh na Skvelo.sk získavajú:
  • Jaroslava Surgentová, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír 11, Budimír
  • Eva Banasová, Základná škola s MŠ, Lomná 36, Lomná
  • Sylvia Andrašková, Základná škola, Komenského 113, Lipany
  • Jana Pallova, Základná škola s MŠ, Vitanová 90, Vitanová
  • Bibiána Baltovičová, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír 11, Budimír
  • Marta Oslovičová, Základná škola, Komenského 113, Lipany
  • Bibiana Rusnáková, Základná škola, Školská 4, Veľký Biel
  • Marcela Mikúšková, Základná škola s MŠ, Športová 33, Zavar
  • Zuzana Jančárová, Základná škola, Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto
  • Miroslava Čutková, ZŠ Mansveta Olšovského, Kláštorné námestie 1, Malacky

Výhry za mesiac NOVEMBER 2016


 • Letecký zájazd do Tallinnu vyhrala pani Bibiána Kučeravá zo ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch.
 • Čítačku Dibuk Saga vyhrala pani Anna Veľochová zo ZŠ P. K. Hostinského na Družstevnej ul. 835 v Rimavskej Sobote.
 • Kupón v hodnote 30 eur na nákup e-kníh na Skvelo.sk získavajú:
  • Silvia Markovičová, Základná škola, Papradno 312, Papradno
  • Martina Sabová, Základná škola, Jablonec 59, Jablonec
  • Renata Hartlová, Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
  • Marcela Čunderlíková, Spojená škola – ZŠ s MŠ, Ľ. Štúra 155, Dudince
  • Katarína Sojková, Evanjelická ZŠ, Daxnerova 42, Rimavská Sobota
  • Jana Szunyaiová, ZŠ P. K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota
  • Eva Joneková, ZŠ s MŠ, Nová Bystrica 686, Nová Bystrica
  • Slávka Lofajová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
  • Gabriela Bartalová, ZŠ M. Bela, Kláštorná 4, Šamorín
  • Darina Jarkovská, ZŠ s MŠ, Školská 93, Plaveč

Výhry za mesiac OKTÓBER 2016


 • Letecký zájazd do Londýna vyhrala pani Monika Brnušáková zo ZŠ s MŠ vo Vitanovej.
 • Čítačku Dibuk Saga vyhrala pani Katarína Lepetová zo ZŠ na Ul. Martina Hattalu 2151 v Dolnom Kubíne.
 • Kupón v hodnote 30 eur na nákup e-kníh na Skvelo.sk získavajú:
  • Marcela Bukovičová, Súkromná základná škola, Trieda SNP 104, Košice
  • Františka Fecková, ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná 2, Košice
  • Erika Komlóšiová, Piaristická ZŠ – PSŠ, Piaristická 6, Nitra
  • Zuzana Fatrsíková, Základná škola, Lichardova 24, Žilina
  • Alena Kubaliaková, Základná škola J. Simana, Októbrová 16, Valaská
  • Radka Sovová, Základná škola s MŠ, Drietoma 453, Drietoma
  • Katarína Túryová, Základná škola, Školská 399, Jelka
  • Miroslava Slováková, Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa
  • Katarína Korfantová, Základná škola, Školská 297, Jaklovce
  • Andrea Nociarová, Základná škola, Slobody 2, Poltár

Výhry za mesiac SEPTEMBER 2016


 • Letecký zájazd do Ríma vyhrala pani Ľubomíra Capuliaková zo ZŠ na Hviezdoslavovej ul. v Trstenej.
 • Čítačku Dibuk Saga vyhral pán Peter Pallo zo ZŠ s MŠ R. Dilonga na Hviezdoslavovej ul. v Trstenej.
 • Kupón v hodnote 30 eur na nákup e-kníh na Skvelo.sk získavajú:
  • Bibiána Kučeravá, Základná škola, Chminianske Jakubovany 21, Chminianske Jakubovany
  • Miroslava Heželová, Základná škola J. Urbana, Jenisejská 22, Košice-Nad Jazerom
  • Ivana Vojteková, Piaristická ZŠ – PSŠ, Piaristická 6, Nitra
  • Andrea Michalcová, Základná škola, Viestova 1, Myjava
  • Mária Ševčíková, Základná škola s MŠ, Malatiná 70, Malatiná
  • Katarína Čížiková, Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá
  • Zuzana Bukovcová, Základná škola s MŠ A.V, Štúrova 12, Detva
  • Magdaléna Frtúsová, Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
  • Ivana Sobotová, Základná škola, P. J. Šafárika 3, Prievidza

Výhry za mesiac JÚN 2016


 • Letecký zájazd do Florencie vyhrala pani Slávka Zakuťanská z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Petra a Pavla v Belej nad Cirochou.
 • Čítačku Dibuk Saga vyhrala pani Janka Králinská zo Základnej školy na Školskej ul. v Ružinej.
 • Kupón v hodnote 30 eur na nákup e-kníh na Skvelo.sk získavajú:
  • Renáta Janíková, Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto
  • Magdaléna Frtúsová, Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
  • Bibiána Kučeravá, Základná škola, Chminianske Jakubovany
  • Jana Dorčáková, Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce
  • Lucia Greňová, Základná škola s materskou školou, Harichovce
  • Katarína Lepetová, Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín
  • Daniela Stančíková, Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
  • Dagmar Moravčíková, Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
  • Zuzana Bukovcová, Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Detva
  • Iveta Kališová, Základná škola s materskou školou, Ľubeľa

Výhry za mesiac MÁJ 2016


 • Letecký zájazd do Barcelony vyhrala pani Dana Bjalončíková zo ZŠ na Benkovej ul. v Nitre.
 • Čítačku DIGIBUK SAGA vyhrala pani Lenka Šidlovská zo ZŠ vo Veľkom Bieli.