[ico]

Súťaže 


Prebiehajú od mája 2016 do marca 2017 

Hviezdna súťaž


Pre žiakov i učiteľov

[Hviezdna súťaž]

Kozmix Travel


Pre učiteľov

[súťaž Kozmix Travel]