[ico]

Semináre 


Semináre prebiehali od mája 2016 do mája 2017 

[timeline]

Informácie o seminároch


Všetky školy zaradené medzi vzdelávacie centrá Neziskovej organizácie EDULAB majú spoločné jedno: vzdelávanie ich baví. Presvedčíte sa o tom hneď pri vstupe do budovy školy, ktorá dýcha tvorivou atmosférou. Semináre vedú profesionálni lektori s mnohoročnými lektorskými a pedagogickými skúsenosťami.

[5 dôvodov, prečo sa zúčastniť seminárov]

Program seminárov


1 Ako prepojiť školu so životom?

Moderné, komplexné, interaktívne, inšpiratívne, zábavné, bádateľské, kreatívne – to sú projekty KOZMIX SCIENCE. Predstavujú hotové námety na projektové vyučovanie v kocke. Stačí len otvoriť a začať, ukážeme vám, ako na to.

2 Ako pracovať s digitálnymi učebnicami?

Predstavíme vám digitálne učebnice na vzdelávacom portáli Kozmix.sk, ktoré sú vhodným doplnkom tlačených učebníc.
Digitálne učebnice na portáli Kozmix.sk umožňujú okamžitú prácu učiteľa i žiaka na vyučovacej hodine.

3 Ako podporiť spoluprácu žiakov v triede?

Vyskúšame si spolu tri metódy tímovej práce v triede – STAD, Šesť mysliacich klobúkov a Stanovištia. Používaním týchto metód dosiahnete zlepšenie individuálnych výsledkov svojich žiakov a naučíte ich kritickému mysleniu cez riešenie problémov z rôznych uhlov pohľadu.

Trvanie seminára: 3 hodiny

[Infografika - Prieskum]

Sieť školiacich centier


 • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
 • Základná škola, Školská 14, Bošany
 • Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, Bratislava
 • Gymnázium, Ladislava Sáru č. 1, Bratislava
 • Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva
 • Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
 • Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
 • Základná škola T. J. Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce
 • Základná škola, Benkova 34, Nitra
 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
 • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
 • Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín
 • Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená

[Mapa školiacich centier]