[ico]

O projekte 


Prebiehal od mája 2016 do júna 2017 

[timeline]

Informácie o projekte


EDULAB je nezisková organizácia, ktorej poslaním je podpora zavádzania inovácií v oblasti vzdelávania. K tomu sú, okrem iného, potrebné aj moderné vzdelávacie materiály pre pedagógov, osobitne pre tých na 1. stupni základných škôl, kde ich je kritický nedostatok.

Chceli by sme, aby sa učitelia aj žiaci do školy tešili, pretože veríme tomu, že škola môže byť priestor na realizáciu potenciálu ako žiakov tak i učiteľov. Každá časť projektu sa zaoberá aktivitami, ktoré smerujú k naplneniu tohto cieľa.

Ciele projektu


 • Inšpirovať učiteľov a predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní.
 • Sprístupniť moderné učebné materiály v súlade so ŠVP.
 • Zaujať žiakov inovatívnymi spôsobmi výučby.
 • Poskytnúť bezplatnú metodickú podporu na vysokej úrovni.
 • Vytvoriť vzdelávací priestor, v ktorom je radosť učiť a učiť sa.
 • Zlepšovať imidž každej zapojenej školy.

Benefity pre školu


 • Bezplatné učebné materiály
 • Bezplatné semináre
 • Bezplatný prístup na portál kozmix.sk
 • Bezplatná kolekcia bádateľských projektov
 • Profesionálna podpora pre pedagógov
 • Inovácie vo výučbe
 • Zvýšenie atraktivity školy pre rodičov
 • Súťaž pre učiteľov aj žiakov

Ako sa zapojiť?


Každá škola na Slovensku, ktorá vyučuje prvý stupeň ZŠ získala uvítací balík, ktorý je zároveň pozvánkou do projektu. V ňom nájde riaditeľ všetky potrebné informácie na zapojenie školy a jej pedagógov do projektu.

 1. Zaregistrujte sa do projektu.
 2. Vyberte si termín a miesto seminára.
 3. Zoznámte svoju triedu s Kozmixom.
 4. Nový školský rok začnite kreatívne, s projektmi.

Registrácia do projektu

[Postup registrácie]