[ico]

Metodika 


V máji 2016 

[timeline]

Charakteristika metodiky


  • Zdroj inšpirácie pre každého prvostupniara
  • Návod na viac ako 250 nových aktivít
  • Okamžité použitie v triede
  • Aktuálne trendy vo vzdelávaní
  • Prepojenie na portál Kozmix.sk
  • Implementácia IKT aktivít
  • Garancia Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove

stiahnite si ukážku Metodiky

[Metodika Moja prvá škola - ukážka]

[Metodika Moja prvá škola na seminároch]

Prepojenie s portálom Kozmix


Každá aktivita obsahuje aj možnosť použitia digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO) priamo na vyučovacej hodine. Tento digitálny vzdelávací obsah je dostupný na portáli KOZMIX on-line na webovom odkaze www.kozmix.sk. Všetky lekcie z DVO ponúkané v publikácii Moja prvá škola majú pridelený svoj jedinečný KÓD. Vložením číselného kódu príslušného DVO do vyhľadávacieho okna na portáli sa čitateľovi zobrazí hľadaná lekcia a možnosti ponúkaných úloh a pracovných listov k danej téme.

[Metodika Moja prvá škola a portál Kozmix]

Metódy aplikované v aktivitách v metodike


[Rovesnícke vzdelávanie]

Rovesnícke vzdelávanie

[Tímová spolupráca]

Tímová spolupráca

[Rolové hry]

Rolové hry

[Pojmová mapa]

Pojmová mapa

[Problémové vyučovanie]

Problémové vyučovanie

[Obrátené vyučovanie]

Obrátené vyučovanie

[Gamifikácia]

Gamifikácia

[Dramatizácia]

Dramatizácia

[Práca s DVO]

Práca s DVO

[Projektové vyučovanie]

Projektové vyučovanie

[Outdoorové vyučovanie]

Outdoorové vyučovanie

[Storytelling (rozprávanie príbehu)]

Storytelling
(rozprávanie príbehu)