[ico]

Médiá 


Mediálne výstupy 

[timeline]
[ilustračný obrázok]

Kozmix sa žiakom prihovára opäť, teraz prostredníctvom časopisu


Postavička Kozmixa, známeho z rovnomenného vzdelávacieho portálu, opäť ožíva aj v tlačenej podobe. Po úspešnom prvom vydaní časopisu KOZMIX, ktorý stále pravidelne využívajú školy zapojené do projektu neziskovej organizácie EDULAB Moja prvá škola, je tu v poradí jeho druhé vydanie.

21. apríla 2017, 8:32 | SkolskyServis.sk
[ilustračný obrázok]

Váženie školských tašiek ukázalo, že sú priťažké


Vzdelávací portál KOZMIX ich žiakom odľahčí. Nezisková organizácia EDULAB spustila pre učiteľov na 1300 základných školách, ktoré sú zapojené do projektu Moja prvá škola nový vzdelávací modul, v ktorom získajú viac zručností na využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli KOZMIX.

12. apríla 2017, 10:33 | SkolskyServis.sk
[ilustračný obrázok]

EDULAB pripravuje pre školy inovácie vo výučbe


Projekt Moja prvá škola zameraný na inovatívne formy výučby na základných školách má ambíciu prinášať komplexné riešenia v oblasti modernizácie výučby na Slovensku. Teda nielen plnohodnotnú podporu pre učiteľov v podobe vzdelávania, kvalitných metodických materiálov a digitálneho vzdelávacieho obsahu, ale aj inovácie v oblasti modernizácie školského prostredia.

21. decembra 2016, 13:12 | TASR
[ilustračný obrázok]

Projekt Moja prvá škola bude pokračovať aj budúci rok


Cieľom projektu je sprístupniť učiteľom na 1. stupni ZŠ moderné učebné materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah.

7. decembra 2016, 9:49 | TASR
[ilustračný obrázok]

Moja prvá škola


Živý vstup v relácii RTVS Teleregina (od 6:40 min).

2. decembra 2016 | RTVS
[ilustračný obrázok]

Projekt inovatívnej výučby


Reportáž v Správach RTVS (od 32:17 min).

21. novembra 2016 | RTVS
[ilustračný obrázok]

Inovatívna výučba


Nový celoslovenský projekt zameraný na inovatívnu výučbu. Ambíciou projektu je obohatiť tradičnú výučbu našich najmenších žiačikov na prvom stupni základnej školy.

16. novembra 2016 | TV Nitrička
[ilustračný obrázok]

Inovatívne vyučovanie


Reportáž v Televíznych novinách TV Markíza.

15. novembra 2016 | TV Markíza
[ilustračný obrázok]

Učitelia sa oboznamovali s projektom inovatívneho vyučovania


Projekt zameraný na inovatívne vyučovanie žiakov na prvom stupni základných škôl dnes predstavili v Nitre.

15. novembra 2016, 14:28 | TASR
[ilustračný obrázok]

Ohlasy učiteľov na projekt Moja prvá škola sú pozitívne


Učebné materiály používané vo výučbe na prvom stupni základných škôl v rámci projektu Moja prvá škola vnímajú učitelia ako prínosné pre ich učiteľskú prax. Vyplýva to z prieskumu neziskovej organizácie EDULAB na vzorke 2 200 učiteľov zapojených do projektu.

11. novembra 2016, 7:30 | Učiteľské noviny
[ilustračný obrázok]

Ohlasy učiteľov na projekt Moja prvá škola sú veľmi pozitívne


Vyplýva to z prieskumu neziskovej organizácie EDULAB na vzorke 2 200 učiteľov zapojených do projektu. „Pozitívna spätná väzba od učiteľov svedčí o tom, že naša snaha poskytnúť im v rámci projektu čo najkvalitnejšie učebné materiály, ktoré im uľahčia výučbu, sa naplnila. To bolo našim cieľom a som rád, že sa nám tento cieľ podaril dosiahnuť“, uviedol na margo výsledkov prieskumu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

10. novembra 2016, 13:33 | SkolskyServis.sk
[ilustračný obrázok]

Projektovú výučbu si na vlastnej koži vyskúšali druháci zo Sibírskej


Projektové vyučovanie Kozmix Science vedie žiakov k samostatnému získavaniu poznatkov.

25. októbra 2016, 11:05 | TASR
[ilustračný obrázok]

Učenie, ktoré žiakov baví: Projektová výučba pohltila druhákov zo Základnej školy na Sibírskej ulici


Projektové vyučovanie dáva žiakom možnosť samostatne pracovať zaujímavejšou formou pomocou vlastnoručne získaných údajov, tvorivej činnosti a prezentácie výsledku vytvárajúcej zaujímavý študijný zážitok. Centrom diania je tak žiak učiaci sám seba pod odborným dohľadom pedagóga. Boli sme sa o tom presvedčiť na Základnej škole na Sibírskej ulici.

25. októbra 2016, 9:33 | Metropola.ZenskyWeb.sk
[ilustračný obrázok]

Moderné didaktické materiály od učiteľov pre učiteľov


Metodické príručky prepojené na digitálne vzdelávacie materiály môžu teraz bezplatne získať všetci učitelia na prvom stupni základných škôl na Slovensku. Umožní im to nový projekt Neziskovej organizácie EDULAB s názvom „Moja prvá škola“.

24. októbra 2016 | TOUCHIT.sk
[ilustračný obrázok]

Projektové vyučovanie Kozmix Science vedie žiakov k samostatnému získavaniu poznatkov


Projekt „Moja prvá škola“ organizovaný neziskovou organizáciou EDULAB, do ktorého sa doposiaľ prihlásilo takmer 6000 učiteľov z 1 300 základných škôl rozbieha ďalší z formátov inovatívneho vzdelávania, a to projektovú výučbu.

24. októbra 2016 | Učiteľské noviny
[ilustračný obrázok]

Semináre projektu Moja prvá škola absolvovalo od mája už 2000 učiteľov


Vzdelávacie semináre projektu „Moja prvá škola“, zameraného na inovatívne možnosti vzdelávania, absolvovalo od mája do konca septembra 2016 už takmer 2 000 pedagógov zo základných škôl. Cieľom seminárov je oboznámiť učiteľov s možnosťami, ktoré im pre využitie vo výučbe ponúka prepojenie metodickej príručky Moja prvá škola s obsahom vzdelávacieho portálu Kozmix.

6. októbra 2016 | EDULAB
[ilustračný obrázok]

Sú triedy, v ktorých nemusíte byť ticho


O výučbu pomocou moderných didaktických materiálov prejavilo záujem šesťtisíc učiteľov

Deti, ktoré v súčasnosti sedia v školských laviciach, sa narodili do digitálneho sveta tabletov a mobilov a ovládajú ich už v materkej škole. chcú sa takýmito metódami učiť aj v základnej škole.

29. septembra 2016 | SME
[ilustračný obrázok]

Učitelia zisťujú, ako zaujať novú generáciu žiakov


Komenského „škola hrou“ nadobúda skutočný význam až teraz, v 21. storočí. Tradičné, konzervatívne memorovanie vedomostí je minulosťou. Generáciu detí, vyrastajúcich v digitálnom svete, plnom mobilov a tabletov, ťažko zaujme učiteľ s kriedou. Aj ten sa ale najskôr musí naučiť, ako učiť po novom.

28. augusta 2016, 12:44 | TA3
[ilustračný obrázok]

Inovatívna výučba už od prvej triedy


Výučba pomocou moderných didaktických materiálov prepojených na digitálne učivo je moderným trendom vo vzdelávaní, a zdá sa, že takto chce učiť aj väčšina učiteľov na slovenských školách. Aspoň tak sa to javí na základe prejaveného záujmu škôl o nový projekt neziskovej organizácie EDULAB &bquo;Moja prvá škola“, ktorého cieľom je priniesť inovatívnu výučbu už na prvý stupeň základných škôl.

27. augusta 2016, 6:00 | Pravda
[ilustračný obrázok]

Semináre pre učiteľov zapojených do projektu Moja prvá škola pokračujú


Lektormi seminárov sú učitelia z praxe, ktorí sa delia o svoje praktické skúsenosti s ostatnými učiteľmi.

25. augusta 2016, 10:31 | TASR
[ilustračný obrázok]

Vyučovanie sa mení na hru, žiaci v Čataji sa učia digitálne


Kedysi na vyučovaní bolo teba byť ticho a pozorne počúvať, aj keď to nie každého bavilo. Dnešní žiaci to majú o čosi lepšie. Niektoré hodiny sa totiž menia na hru.

5. júna 2016 | Noviny TV JOJ
[ilustračný obrázok]

O projekt Moja prvá škola je medzi učiteľmi enormný záujem


Viac ako tisíc základných škôl a v rámci nich už viac ako tri a pol tisíca učiteľov sa v priebehu necelých dvoch týždňov stihlo prihlásiť do projektu Moja prvá škola (www.mojaprvaskola.sk). Súčasne však naďalej pokračuje proces prihlasovania ďalších záujemcov, ktorých počet každodenne narastá. Zvyšné školy, ktoré zatiaľ nevyjadrili záujem zapojiť sa majú možnosť tak urobiť do konca tohto roku.

30. mája 2016 | EDULAB
[ilustračný obrázok]

Poznáte interaktívne spôsoby výučby na základných školách? Boli sme sa pozrieť na hodine druhákov


Metodická príručka Moja prvá škola je inšpirovaná praxou a garantovaná Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity. Získať ju bezplatne, a tak sa zapojiť do programu, môže každá slovenská škola. Zatiaľ tak spravilo viac než 700 z nich.

26. mája 2016 | TABLET.TV
[ilustračný obrázok]

Začala sa séria seminárov pre učiteľov zapojených do projektu Moja prvá škola


V tomto týždni sa začala séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov 1. stupňa základných škôl zapojených do projektu „Moja prvá škola“, ktorý organizuje nezisková organizácia EDULAB. Cieľom projektu je inšpirovať pedagógov 1. stupňa základných škôl k inováciám vo vyučovacom procese. Všetky časti projektu smerujú k modernému vzdelávaniu, v ktorom nechýba prepojenie na digitálny vzdelávací obsah. Ten je preto túto vekovú kategóriu žiakov úplne nový, ktorý doposiaľ na Slovensku absentoval.

25. mája 2016 | EDULAB
[ilustračný obrázok]

Základné školy môžu získať moderné učebné materiály


Moderné metodické príručky prepojené na digitálny vzdelávací obsahmôžu bezplatne získať všetci učitelia 1. stupňa základnej školy na Slovensku. Umožní im to nový projekt Neziskovej organizácie EDULAB s názvom „Moja prvá škola“.

17. mája 2016, 10:26 | Učiteľské noviny
[ilustračný obrázok]

Moja prvá škola – miesto, kde je radosť učiť


Nezisková organizácia EDULAB aktuálne spúšťa svoj nový projekt Moja prvá škola (www.mojaprvaskola.sk), ktorého cieľom je ponúknuť všetkým učiteľom na prvom stupni základných škôl moderné učebné materiály. O motivácii spustiť takýto projekt, ale aj o zameraní a cieľoch projektu hovorí Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

1. mája 2016 | Dobrá škola