[ico]

Kozmix 


Dostupný od mája 2016 

[timeline]

Vzdelávací portál KOZMIX


je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu. Obsah portálu KOZMIX kladie základy pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej gramotnosti a poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia dieťaťu orientovať sa v okolitom svete. KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je aj vhodným doplnkom domáceho učenia a uspokojí aj najzvedavejších žiakov. Ak rodič chce, aby sa deti na počítači alebo tablete nielen hrali, ale aj učili, portál KOZMIX je tým pravým prostriedkom na domáce vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu tu rodič nájde nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa doma a v škole. Na portáli je možné nájsť množstvo lekcií a materiálov, ktoré priamo korešpondujú so Štátnym vzdelávacím programom (ďalej len „ŠVP“), a množstvo materiálov, ktoré je možné použiť ako vhodnú nadstavbu nad rámec ŠVP.

Zábavné učenie v škole, doma, kdekoľvek


  • viac ako 520 interaktívnych lekcií
  • témy vychádzajúce z reálneho života
  • graficky primerané veku žiaka
  • poskytujúce okamžitú spätnú väzbu
  • vhodné na domácu prípravu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
  • garantované pedagógmi z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity
  • Digitálne materiály v súlade so ŠVP
  • Materiály na hodinu, materiály na domáce úlohy
  • Prepojenie na metodiku Moja prvá škola
  • Garancia kvality od Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity
[Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove]
[Pre učiteľa]

Portál KOZMIX ponúka viac ako 520 interaktívnych lekcií, ktorými môžete obohatiť svoje vyučovacie hodiny. Animácie vysvetľujúce témy z bežného života, rôzne typy interaktívnych cvičení, či printové materiály na vytlačenie. Všetky sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a preverené pedagogickými profesionálmi.

[Pre žiaka]

Portál KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Dieťa sa hrá a zároveň sa učí. Veku primeraná grafika, okamžitá spätná väzba a pútavé témy, ktoré uspokoja malých zvedavcov.

[Pre rodiča]

Ak chce rodič, aby sa deti s tabletom a počítačom len nehrali, portál KOZMIX je pre neho ten pravý prostriedok na domáce vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu tam nájde aj nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa doma a v škole.